Prve “zelene linije” u Crnoj Gori

 Kompanija Montenomaks Control & Logistics je, u saradnji sa NVO Green Home, u subotu, 17. oktobra 2015, realizovala akciju ozelenjavanja, pod nazivom „Green&Go“. Cilj akcije je neutralizovanje emislije CO2 dijela vozila koje koristi kurirska služba kompanije, MAKSEXPRESS. U okviru akcije posađeno je 1000 jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica crnog bora na Ćemovskom polju u Podgorici.

 

Montenomaks C&L, kao kompanija koja se bavi uslužnom djelatnošću, ima relativno mali uticaj na životnu sredinu. Kako bismo taj uticaj sveli na minimum, od avgusta 2014. godine vršimo selekciju otpada u našem Distributivno logističkom centru u Danilovgradu, a ova akcija simoboličnog naziva „Green&Go“, nametnula se kao logičan način da nastavimo da djelujemo u cilju očuvanja životne sredine. Naime, u okviru kompanije fukcioniše i kurirska služba MAKSEXPRESS, čije svakodnevne linije, tačnije vozila koja ih pokrivaju, emituju određenu količinu CO2. Zamisao je da, postepeno, sukcesivnom sadnjom na različitim lokalitetima širom Crne Gore, anuliramo emisiju ugljen dioksida svih tih vozila.

Nakon ove akcije možemo da se pohvalimo prvim „zelenim“ linijama u Crnoj Gori, tačnije njih četiri: Danilovgrad-Nikšić, Danilovgrad-Bijelo Polje, Danilovgrad-Bar i Danilovgrad-Podgorica. Izborom lokacije za prvu akciju ozelenjavanja - Ćemovskog polja, željeli smo da skrenemo pažnju sugrađana i na konstantan problem bespravne sječe, koji je tu posebno izražen.

 

Zahvaljujemo se kolegama iz NVO Green Home na nesebičnoj podršci tokom priprema, kao i njihovom učešću u realizaciji akcije. Nadamo se da je ovo tek početak jedne lijepe saradnje.