Sektor za carinsko posredovanje čine timovi iskusnih carinskih agenata, raspoređenih u 12 poslovnica širom Crne Gore, koji pružaju klijentima različite usaluge zastupanja pred carinskim i inspekcijskim organima.

 
U okviru usluge carinskog posredovanja obezbjeđene su:
Granične usluge (izrada graničnih deklaracija; izrade zahtjeva za sve vrste pregleda: sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki i posrijedovanje prilikom pregleda i uzorkovanja)
Prijavljivanje i smještaj robe u carinsko skladište
Carinjenje robe (izrada uvoznih-izvoznih dokumenata, privremeni uvoz-izvoz, aktivno i pasivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe)
Prenaupućenje robe (sa pretovarom i dekonsalidacijom)
Usluga korišćenja više bankarskih garancija za tranzit, smještaj, privremeni uvoz kao i za puštanje robe u slobodan promet.
Stručno tumačenje svih carinskih i spoljnotrgovinskih propisa i blagovremeno obavještavanje klijenata o njihovim promjenama.
Stručni tim Kompanije stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja i eventualne nejasnoće u vezi sa carinskim, spoljnotrgovinskim, deviznim i poreskim propisima.
 
Carinska ispostava Danilovgrad, koja funkcioniše u okviru DLC MM, kao i informacioni sistem najnovije generacije u velikoj mjeri doprinose efikasnijem radu i skraćuju vrijeme potrebno za tranzit i carinjenje robe, a samim tim i za distribuciju do krajnjeg korisnika.