Učešće u Tradicionalnoj akciji  dobrovoljnog davanja krvi

Zaposleni u kompaniji Montenomaks C&L redovno učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Tako su se naši dobrovoljci i ove godine odazvali pozivu Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad, koja je u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta Danilovgrad i Domom zdravlja “Dimitrije Dika Marenić” organizovao Tradicionalnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Svjesni smo činjenice da je kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdijevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbjednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje. To znači da je broj davalaca krvi od opšteg društvenog značaja, a obezbjeđenje dovoljne količine krvi i ljekova dobijenih iz krvi za svaku zemlju predstavljaju njeno nacionalno bogatsvo.