PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

“Montenomaks C&L” odazvala se  javnom pozivu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za učešće u  Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Tako je, od 15. januara ove godine, pet diplomaca-pripravnika postalo dio našeg tima. Do 15.septembra biće, u zavisnosti od zvanja i interesovanja, osposobljeni za rad u sektoru finansija ili carinskog posredovanja.