SREDNJOŠKOLCI  U MONTENOMAKSU

I ove godine je srednjoškolcima pružena prilika da znanju stečenom u školi nađu praktičnu primjenu u Distibutivno-logističkom centru “Montenomaks C&L” u Danilovgradu. 

Polaznici srednje stručne škole “Ivan Uskoković” i srednje Ekonomske škole “Mirko Vešović” tokom desetodnevne obuke upoznali su se sa procesima u svim segmentima poslovanja naše kompanije:  zastupanju pravnih i fizičkih lica pred carinskim organima u spoljno-trgovinskom prometu , organizaciji transporta i zbirnog transporta, skladištenju kao i načinu rada nacionalne distribucije – kurirske službe “od vrata do vrata”.