Otvoren Distributivno-logistički centar i Carinska ispostava u Danilovgradu

 

Kompanija Montenomaks C&L je, kao krunu dugogodišnje težnje da klijentima pruži mogućnost povjeravanja kompletne brige o robi, otvorila tehnološki najmodernije opremljen distibutivno-logistički centar u Crnoj Gori.Time je Crna Gora dobila najsavremeniji distributivno-logistički centar, izgrađen i opremljen u skladu sa svjetskim trendovima.
 
Distributivno-logistički centar se prostire na površini od 12.000m2, sa skladišnim prostorom od 3.000m2, opremljenim savremenim visokoregalnim paletnim sistemom (PAL RACK) kapaciteta 3.000 paletnih mesta, kao i blok lagerom namjenjenim nepaletizovanoj robi. Osam utovarno-istovarnih rampi i podiznih stolova , uz podršku najnovijeg WMS (warehouse management system) softvera, omogućavaju brz i efikasan prijem i otpremu robe. Sve operacije mogu se obaviti preko desktop računara ili RF (radio frequency) terminala.Ovo softversko rješenje pruža mogućnost potpune integracije u informacioni sistem klijenta, čime su zadovoljeni njegovi najkompleksniji zahtjevi u praćenju robe – kao što su serija, datum isteka, datum proizvodnje i slično.
U okviru Distributivno-logističkog centra, a u saradnji sa Opštinom Danilovgrad i Upravom Carina Crne Gore, sa radom je počela i prva Carinska Ispostava u Danilovgradu.
Otvaranjem Distributivno-logističkog centra i carnske ispostave Danilovgrad omogućeno je upravljanje poslovima transporta, carinskog zastupanja, skladištenja i distribucije sa jednog mjesta, što u mnogome doprinosi efikasnosti prilikom pružanja usluga, skraćuje se vrijeme potrebno za tranzit i carinjenje robe, a samim tim i za distribuciju do krajnjeg korisnika.