Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom

 

Kompanija Montenomaks C&L je dobila sertifikat o uskladjenosti sistema menadžmenta sa standardom ISO 9001:2008. Implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom su još jedan znak da su  kvalitet usluga i zadovoljstvo klijenata prioritet u poslovanju naše kompanije.
 

ISO 9001:2008 je međunarodno priznat standard sistema menadžmenta kvalitetom, i rješenje izabrano od strane preko pola miliona organizacija u svijetu. Implementacija, a zatim i sertifikacija, pomažu osiguranju “najbolje prakse” u poslovanju, u odnosu na planiranje, kontrolu i upravljanje, što direktno utiče na poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga – a samim tim i na povećanje nivoa zadovoljstva klijenata.