Montenomaks među prvih 50 osvajača Conqueror-a

 Od 1. januara 2011. godine, Montenomaks C&L je član Conqueror-a, novoformirane mreže špeditera, sa sjedištem u Madridu (Prevod: Conqueror - osvajač). Cilj mreže je da se okupe najbolji individulani špediteri iz 564 velike luke i aerodroma iz cijelog svijeta.

 
Princip mreže je jednostavan: jedna luka/aerodrom - jedan agent. Na taj način mreža funkcioniše kao jedna multinacionalna kompanija mega-špediter, koji ima svoje filijale u svakoj velikoj luci i aerodromu. Osnovno pravilo mreže je: mininum 50 % od svih pošiljki agenti moraju realizovati sa ostalim članovima u okviru mreže.
 
Montenomaks je izabran za agenta Osvajača u Podgorici, a ujedno i za čitavu Crnu Goru, i to na probni period od 6 mjeseci.
 
Kompanija je stekla i eksluzivno članstvo - da bude među prvih 50 agenata – osnivača, koji uz svoju „braću i sestre“ iz Izraela, Tajvana, Rumunije, Malte, Litvanije, Indije, Hong Konga čine veliku porodicu Osvajača.