Početak gradnje Distributivno-logističkog Centra

 

21.12. 2010., Kompanija Montenomaks Control & Logistics, u saradnji sa Opštinom Danilovgrad, kroz projekat privatno-javnog partnerstva, započela je izgradnju Distributivno logističkog Centra i carinske ispostave u Danilovgradu. 

Kamen temeljac postavili su predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović i suvlasnik Montenomaksa Ivan Maksimović.

Distributivno-logistički Centar nalazi se u Ćuriocu, Opština Danilovgrad, a prostiraće se na 11.000 kvadratnih metara. Regalno skladište, projektovano prema najsavremenijim standardima, zauzimaće 3000 kvadrata sa mogućnošću skladištenja robe na visinama i do 12 metara. Pored regalnog dijela, skladište će imati i preko 2.000 kvadrata blok regala za lagerovanje robe koja nije paletizovana kao i za robu van gabarita.
Budući Centar, prvi takve vrste u Crnoj Gori, raspolagaće najsavremenijim svjetskim rješenjima iz domena kontrole i logistike. Poslovima carinskog zastupanja,  transporta, skladištenja i distribucije će se upravljati centralizovano, sa jednog mjesta. Zahvaljujući ovom sistemu, kompanija će postići maksimalno integrisanje seta logističkih usluga.