Pilot projekat sa MUP-om Crne Gore

 

 

Naša kompanija je ugovorila saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore i to za dostavu javnih isprava. Dostava će se vršiti na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Putem naše kurirske službe „Maksexpress“, građanima će se na željenu adresu dostavljati:

 

·         Izvodi iz registra rođenih

·         Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu

·         Uvjerenje o prebivalištu

 

Naručivanje usluge se vrši elektronskim putem na sajtu www.dokumenta.me Građani će u svom nalogu navesti adresu na koju treba dostaviti dokumenta.

Maksexpress” će na zahtjev klijenta-građanina uz dostavu isprava, obavljati i uslugu plaćanja administrativnih taksi za izdavanje istih.

Rok dostave preuzetih isprava je 2 radna dana od momenta preuzimanja dokumenata.

Prilikom prijema isprava na dogovorenu adresu, građani će izmiriti uslugu administrativne takse kao i uslugu dostave isprava.

 

Cijena usluge dostave isprava na teritoriji Crne Gore, po jednoj adresi je 3,50 €.

* PDV (17%) je sadržan u cijeni

 

Napomena:

Davanjem naloga za dostavu dokumenata na adresu klijenta, isti se obavezuje da plati troškove dostave po prijemu pošiljke, a po ponuđenim cijenama Maksexpress-a.

 

Sve ostale informacije možete dobiti na kontakt telefone:

 

Call centar

 

+382 69 10 10 50

+382 69 10 10 60

+382 77 200-000 

+382 77 200-002

 

 

ili putem e-mail-a:

 

distribucija@montenomaks.co.me