Novo priznanje:  Članstvo u FIATA-i
Naša kompanija može sa ponosom da saopšti da je postala FIATA članica - najveće međunarodne organizacije špeditera širom svijeta (International Federation of Freight Forwarders Associations).
 
Članice FIATA-e su asocijacije i kompanije iz oblasti špedicije i logistike iz 150 zemalja svijeta.  
 
Ističemo da smo jedna od tri crnogorske članice ove organizacije koja broji preko 40 000 članova, a osnovana je u Beču 1926. godine. 
  
Kako naš kolektiv ima za cilj maksimiziranje sigurnosti u poslovanju, planiramo da nastavimo sa proširivanjem liste međunarodnih priznanjima. 
 

sertifikat.pdf