Potpisan ugovor za GSSA sa Croatia Airlines-om

 

Montenomaks C&L i Croatia Airlines su potpisali ugovor kojim su na obostrano zadovoljstvo ovlastili našu kompaniju i sektor avio-transporta za njihovog General Sales And Service Agent (GSSA),
 
i to za cargo pošiljke na teritoriji Crne Gore.
 
Ugovorom koji stupa na snagu od 1. avgusta, Montenomaks u ime Croatia Airlines preuzima poslove prodajnog zastupanja, promocije i kontrole kapaciteta letova Croatia Airlines iz Crne Gore.
 
Croatia Airlines, kao renomirana avio-kompanija je prepoznala u nama partnera koji ima sredstva i kadar da ih zastupa, što je za nas dodatni motiv za dalje usavršavanje u domenu usluge avio-transporta.
 

 Ovdje možete pogledati listu svih prodajnih agenata Croatia Airlines -a