Najava velikog  projekta

 

U ovoj godini velikih privrednih promjena, možemo sa ponosom da predstavimo naš novi projekat. U pitanju je izgradnja distributivno–logističkog centra, prvog ovakve vrste u našoj zemlji.
Montenomaks C&L se godinama unazad kontinuirano razvijao i postepeno ulagao u svoj dalji rast. Zato smo danas u mogućnosti da evropske standarde u distributivno – logističkoj djelatnosti, uvedemo i kod nas.
Centar je zamišljen tako da se sa jednog mjesta upravlja poslovima skladištenja, distribucije i transporta. Ovakav sistem poslovanja će umnogome doprinijeti efikasnosti pri pružanju naših usluga.
Našim klijentima će na raspolaganju biti visoko regalno skladište, površine 3.000 m2, dok će se cjelokupni centar prostirati na 11.000 m2
 
Početak radova se očekuje uskoro i biće proslavljen u duštvu naših klijenata i ostalih zainteresovnih. Tom prilikom će biti prezentovane prednosti jednog ovakvog centra, koje će umnogome olakšati poslovanje naših klijenata.
Vremenski period za koji je predviđena izgradnja centra je 6 do 8 mjeseci.